زمان ثبت : دوشنبه 16 بهمن‌ماه سال 1385 در ساعت 02:23 ق.ظ
نویسنده : مردی که مرده بود
عنوان : به امید بازگردیم

چرا نا امیدان سعی می کنند نا امیدیشان را لجوجانه تبلیغ کنتد؟

چرا سر خوردگان مایلند سرخوردگی را یک اصل ازلی-ابدی قلمداد کنند؟

چرا پوچ گرایان برای اثبات پوچ بودن جهان تلاش میکنند؟

آیا همین که روشن فکران بخواهند بیماریشان به تن و روح دیگران سرایت کند دلیل بر رذالت بیش از حد انان نیست؟

من هرگز نمیگویم در هیچ لحظه ای از این راه دشوار نباید دچار نا امیدی شد. من میگویم:

 به امید باز گردیم  پیش از انکه نا امیدی نابودمان کند.

 

                                            یک عاشقانه آرام-نادر ابراهیمی