زمان ثبت : شنبه 25 آبان‌ماه سال 1392 در ساعت 06:21 ب.ظ
نویسنده : مردی که مرده بود
عنوان :
به عزیزانم
پرهام و ارشان

لبخندتان
اثبات خداوند است
بر جزوه ى انکار

پاسخى
بر ابهام هاى خیام

پایانى معجزه گونه
بر افسانه ى سیزیف

لبخندتان
حضور خورشید است
در آسمان پاییز غمبارى که منم